Belediye YardımlarıYardım Başvurusu

Belediye Para Yardımı Nasıl Alınır?

Ülkemizdeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunan  belediyelerimiz; 2022 yılında ve pandemi sürecinde yoksul vatandaşlara para yardımı, erzak yardımı, giysi yardımı, eşya yardımı gibi temelde sosyal yardımlar yapmaya devam etmesi söz konusudur. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, bağlı oldukları ilçe belediyesine veya büyükşehir belediyesine giderek, burada bulunan sosyal yardım başvuru formunu doldurmak suretiyle belediyenin para yardımı, yakacak yardımı, eşya yardımı gibi yardımlarına başvuruda bulunabilirler. Bazı belediyeler içinse başvurularını kendi resmi internet siteleri üzerinden online olarak kabul etmektedir.

Belediye Para Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır ?

Belediyenin nakdi yardımına, halk dilinde ise para yardımına başvurmak isteyen kişilerin şahsen belediyeye gitmeleri ve sosyal yardım başvuru formu doldurmaları şartı söz konusudur. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için; sosyal yardım başvuru formunda bulunan belediye nakdi yardım parası seçeneğini işaretlemek suretiyle, nakdi yardım başvurularını gerçekleştirebilmeleri söz konusudur. Bunun dışında bazı belediyeler; başvuruları online platformda da inceleyerek, kabul edip etmeme durumunu değerlendirebilirler.

Bu aşamada mevcut ikametgahınızın bulunduğu yerdeki belediyenin resmi internet sitesini kontrol etmenizi önermekteyiz. Mesela; arama motoruna Bursa Belediyesi para yardımı başvurusu yazmak suretiyle; başvurunuzu online platformda gerçekleştirebilme durumunuzu kolaylıkla öğrenebilmeniz söz konusudur. Belediye para yardımı başvurunuzu e-devlet şifreniz ve TC kimlik no bilgileriniz sayesinde, e-devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirebilmeniz söz konusudur.

Sayfanın alt kısmına doğru yer almakta olan sosyal yardım türleri ana başlığı altında yer aldığını bildiğimiz sosyal yardımlar arasından;  Belediye Yardım Parası olarak bilinen Nakdi Yardım seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra ihtiyaçlarınız doğrultusunda Gıda ve Erzak Yardımı, Odun, Kömür Yardımı, Öğrencilere Okul Yardımı, Kırtasiye Yardımı gibi diğer sosyal yardımlara da aynı form üzerinden ulaşım sağlayarak kısa yoldan başvurmanız söz konusudur.

belediye para yardimi ne kadar - Belediye Para Yardımı Nasıl Alınır?

Belediye Para Yardımı Ne Kadardır? 

Belediyeler tarafından ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişilere yapılmakta olan nakdi yardımların miktarı; başvuru sahibinin aylık gelirine ve muhtaçlık seviyesine göre değişkenlik göstermektedir. Gerçekleştirilen yardımlar, çoğunlukla düzenli bir işi ve geliri olmayan, sigortalı bir işe sahip bulunmayan ve bakmakla sorumlu olduğu bir ailesi bulunan kişilere yapılmak üzere planlanarak gerçekleştirilen yardım türleridir.

Aynı zamanda da hane halkı olarak kişi başı aylık ortalama geliri; mevcut şartlardaki asgari ücretin 1/3’ü ve altında bulunan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara da belediyeler; nakdi yardım yapabilmektedirler. Nakdi yardımlar; belediyenin bütçesine göre sürekli ve belirli aralıklarla sağlanabilmesinin yanı sıra, tek seferli olarak da gerçekleştirilebilmesi söz konusudur. Söz konusu olan belediyeler; ihtiyaç sahibi ve yoksul ailelere 500 TL, 1000 TL, 750 TL gibi mevcut ihtiyaca göre değişkenlik göstermekte olan para yardımı yapılabilmektedir. Yangın, trafik kazası gibi ciddi kazalara maruz kalmış veya başından deprem, sel, su baskını gibi doğal afet geçmiş olan afetzedelere daha yüksek rakamlarda nakdi yardım yapılabilmesi durumu söz konusudur. Yardıma olanak sağlayan belediyeler; afetzede vatandaşlarına para yardımın yanında mobilya ve eşya yardımı, gıda ve erzak yardımı, kira desteği gibi temel yaşamsal faaliyetleri devam ettirecek yardımlar da yapabilmeleri mümkündür.

Belediyeler Tarafından Yapılan Yardımlar Hangileridir ?

Ülkemizdeki il ve ilçe belediyeler tarafından ihtiyaç sahiplerine destek amacı ile gerçekleştirilen yardımlar şöyledir:

 • Belediye para yardımı gerçekleştirilir.
 • Gıda ve erzak yardımı gerçekleştirilir.
 • Odun ve kömür yardımı gerçekleştirilir.
 • Muhtaç asker ailesi yardımı gerçekleştirilir.
 • Kırtasiye yardımı gerçekleştirir.
 • Öğrenciler için okul yardımı gerçekleştirilir.
 • Belediye yaşlı bakım hizmetleri gerçekleştirilir.
 • Giyecek yardımı gerçekleştirilir.
 • Belediye bursu gerçekleştirilir.
 • Şehit ve gazi yakınlarına yapılan yardımlar gerçekleştirilir.
 • Muhtaç ailelere yapılan kira yardımı gerçekleştirilir.
 • Engelli yardımları gerçekleştirilir.
 • Sağlık ve ilaç yardımları gerçekleştirilir.
 • Belediye bayram yardımı gerçekleştirilir.
 • Yeni Doğan Yardım Paketi hazırlanır.
 • Süt yardımı gerçekleştirilir.
 • Medikal ve tıbbi malzeme yardımları gerçekleştirilir.
 • Diğer yardımlar sağlanır.

Belediye Para Yardımından Kimler Yararlanabilmektedir ?

Ülkemizdeki mevcut belediyeler; nakdi yardımları ve ayni yardımları muhtaçlara ve yoksul kişilere yaparak gerçekleştirmektedir.

Bununla beraber belediye yardımlarına başvuruda bulunan kişilerin mutlaka başvurdukları belediye sınırlarında ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Bu durumda vatandaşlar; ikametgahlarının bulunmadığı yerlerdeki belediye yardımlarına başvuruda bulunmaları maalesef mümkün değildir. Ülkemizde SGK kaydı bulunmayan, işsiz ya da düzenli bir geliri ve mülkiyeti bulunmayan ; muhtaç olarak kabul edilerek bu doğrultuda çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Mesleği ve geliri olmasına karşın, hane halkı kişi başı aylık ortalama geliri; asgari ücretin 1/3’üne hatta altına denk gelmekte olan kişiler ve aileleri ise dar gelirli ya da ihtiyaç sahibi olarak nitelendirilerek bu doğrultuda yardımlar sağlanmaktadır.

Belediye nakdi yardımlarından ve  ayni yardımlarından kimlerin yararlanabileceğine bir bakalım ;

 • Muhtaç ve işsizler yararlanabilir.
 • Dar gelirli ve yoksul vatandaşlar yararlanabilir.
 • Gelirsiz ve işsiz engelliler yararlanabilir.
 • Muhtaç asker yakınları yararlanabilir.
 • Yoksul şehit ve gazi yakınları yararlanabilir.
 • Afetzedeler yararlanabilir.
 • Gelirsiz ve işi olmayan dul kadınlar yararlanabilir.
 • Kronik hastalığı yüzünden çalışamayacak halde olanlar yararlanabilir.
 • Yoksul ailelerin üniversite eğitimi gören çocukları yararlanabilir.
 • Kimsesiz ve gelirsiz yaşlılar yararlanabilir.
 • Düşkünler yararlanabilir.

Kendisine emekli maaşı, yaşlılık aylığı, dul aylığı gibi maaşlar bağlanması durumuna rağmen hane halkı kişi başı aylık ortalama geliri; asgari ücretin 1/3’ü altında bulunanların da belediyenin nakdi yardım parasına ve söz konusu diğer yardımlarına başvuruda bulunabilmeleri mümkündür.

Belediye Para Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler 

Ülkemizdeki mevcut tüm belediyeler; belediyenin para yardımına ve mevcut diğer yardımlarına başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinden maddi yetersizlik durumunda olduklarına dair, temel asgari ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kanıtlamaları istenmektedir. Vatandaşlar; başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmekte olan belgeler sayesinde muhtaçlıklarını kanıtlayabilir durumdadırlar. Yardımlar ise öncelikle en muhtaç kişilere yapılarak süreç devam eder.

 Belediye nakdi yardım başvurusu ile ilgili gerekli belgeleri kısaca belirtmemiz gerekirse ;

 • TC kimlik no ya da nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi istenmektedir.
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi talep edilir.
 • İkametgah belgesi talep edilir.
 • Gelir belgesi istenir.
 • İşsiz kişiler için SGK’dan alınması gereken ve işsiz olduklarını gösteren belge talep edilir.
 • Engelliler için engelli raporu istenmektedir.
 • Aile bireylerine ait olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.

Belediye Para Yardımı Nasıl Alınır?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi belediyeye nakdi yardım başvurusunda bulunmak üzere olanlar, belediyeye giderek ya da e-devlet üzerinden nakdi yardım başvurularını sağlayabilmektedirler. E-devlet kullanılarak, online platformda yapılan tüm yardım başvuruları; ön başvuru olarak kabul etmektedirler. Söz konusu Belediyeler; başvuru sahibi yoksul veya  ihtiyaç sahibi kişilerin başvuru formlarında paylaştıkları bilgilerin öncelikle kontrolünü sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamada ise başvuru sahiplerinin kamu kurumlarından alıp, belediyeye teslim etmiş oldukları belgelerin doğruluğunu detaylıca araştırarak gerçeklik oranını ortaya çıkartmaktadırlar. Belediyeler;  nakdi yardıma veya gerçekleştirmiş olduğu diğer sosyal yardım türlerine ihtiyaç duyduklarına inandıkları kişilerin formda belirttikleri ikametgah adreslerine inceleme komisyonu yollayarak bir sonraki aşamaya geçmek üzere süreci yönetmektedirler.

Bahsettiğimiz komisyon; son kez ailenin sosyo-ekonomik durumuyla ilgili detaylıca bir rapor hazırlar ve raporu belediyeye teslim ederek bilgilerin doğruluğunu onaylamış olur. Ülkemizdeki mevcut tüm belediyeler; sosyal yardımların karar aşamasında bir inceleme komisyonu oluşturup, üyelerinin fazlaca çoğunluğu ile yardım edecekleri kişilere ve sosyal yardım bütçeleri konusundaki yardım miktarına karar vermektedirler.

Oy Verin !

Yardım Habercisi

Devlet yardımları, belediye yardımları ve yardım yapan dernekler hakkında zengin makale ve haber paylaşımları yapıyorum...

İlgili Makaleler

14 Yorum

 1. Bingöl merkezden ben TÜLAY. Merhaba herkese bu web sitesi vallaha iyi, paylaşımların devamını bekliyorum 03-05-2022 21:43:54

 2. S.a. Tunceli Belediyesi yardımları konusunda arayabileceğim bir numara var mıdır ? Evde yatalak hastam var lütfen bu konuda destek almam lazım.

 3. S.a. Bitlis Belediyesi yardımları konusunda arayabileceğim bir numara var mıdır ? Evde yatalak hastam var lütfen bu konuda destek almam lazım.

 4. Merhabalar. Malatya Belediyesi fatura yardımı yapıyor mu. Durumumuz çok kötü bu konuda yardım almak istiyorum.

 5. Belediye Yardımları araştırırken konunuzu gördüm Ankara Belediyesi yardımları için bilgi bekliyorum

 6. Yardım Habercisi teşekkürler. Belediye Para Yardımı Nasıl Alınır? konusunda gerekli ve detaylı bilgi aldım.

 7. Çocuklarım için yardım talep ediyorum. Burdur Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapabilirim bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz.

 8. Kolay gelsin yazılarınızı takip ediyorum İstanbul Belediyesi erzak yardımı konusunda destek olabilir misiniz.

 9. Kolay gelsin. Gümüşhane Belediyesi evde hasta bakım hizmetleri iletişim numarası verebilir misiniz.

 10. Kolay gelsin. Site çok işimize yaradı ben de bir şey sormak istiyorum. Sivas Belediyesi süt yardımı yapıyor mu acaba eğer yapıyorsa süt yardımı için nereye başvuru yapmamız gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu