Devlet YardımlarıEngelli Yardımları

Cenaze Parası Nasıl Alınır – Cenaze Yardım Parası – Ölüm Parası 2022-2023

SGK tarafından SSK, BAĞKUR veya Emekli Sandığı’na tabi olarak vefat etmesi gerçekleşen kişilerin yakınlarına tek seferli olmak şartı ile ödenmekte olan cenaze yardımı parası, diğer adıyla cenaze ödeneği olarak bilinmekte ve vefat eden sigortalı kişilerin cenaze ya da defin işlemlerinin yakınları tarafından daha kolay karşılanabilmesi adına düzenlenen bir yardım türüdür.

Vefat eden sigortalı kişinin öncelikli olarak eşine ödenmekte olan cenaze ödeneği; sadece belirli şartları taşımakta olan ve ölen kişinin yakınlarına verilmesi ile bilinmektedir.

Bununla beraber, kişinin yakınlarına ödenmekte olan cenaze ödeneği; vefat eden sigortalının bağlı olarak bulunduğu sigorta koluna bağlı olmak şartı ile değişiklik gösterebilmektedir.

Cenaze Yardım Parası Ne Demektir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından ölen kişinin  yakınlarına bizzat ödenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işleme konulmakta olan tarife ile belirlenen cenaze ödemesi ; tek seferlik yapılan bir yardım ödemesidir.

Ölüm  yardım parası ile ilgili olarak ; ölüm aylığından farklı olan tarafı, vefat eden kişinin yakınlarına her ay olarak düzenli bir şekilde ödenmesinin mümkün olmadığıdır.

Cenaze yardım parası; öncelikli olarak kişinin eşine, eşi olmadığı durumlarda çocuklarına, çocukları da yoksa anne veya babasına ödenmesi söz konusudur.

Anne veya babası olmayan kişiler ile ilgili olarak da kardeşleri, cenaze yardım parası alabilmek üzerine fırsata sahiptir. Vefat eden kişinin cenazesinin ailesi dışında başka herhangi kişi veya kurum tarafından kaldırılması halinde ise söz konusu ödeme, cenazeyi kaldıran kurum veya kişiye yapılması ile bilinmektedir.

Cenaze Parası Kimlere Verilmektedir ?

SGK tarafından ödenmekte olan cenaze yardımı parası; vefat etmekte olan sigortalının sadece hak sahibi olarak bilinen yakınlarına ödenmek üzere düzenlenmektedir. Öncelikli olarak ölen kişi ya da eşi cenaze yardım parasına başvuruda bulunabilmektedir. Ölen kişinin eşinin olmadığı durumlarda yardım parasına çocukları da başvuruda bulunabilmektedir.

Vefat eden kişinin çocukları da yoksa anne veya babasına cenaze yardım parası ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Annenin veya babanın da hayatta olmaması halinde ödemeler; vefat eden sigortalının kardeşine yapılması ile bilinmektedir.

Cenaze defin işlemleri ile ilgili olarak : vefat eden kişinin hak sahibi yakınları tarafından değil de farklı olarak, gerçek veya tüzel kişi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda  ise ödemeler; cenaze kaldırma işlemlerini gerçekleştirmekte olan gerçek veya tüzel kişilere yapılabilmektedir.

Fakat bu durumda gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu cenazeyi kaldırdıklarını belgelerle kanıtlamaları talep edilmektedir.

Cenazenin ölen kişinin yakın bir arkadaşı vasıtasıyla kaldırılması durumunda yakın arkadaşı gerekli belgeleri sunması ile birlikte, ilgili kuruma cenaze yardım parasını almak üzere başvuruda bulunabilmektedir.

Cenaze Yardım Parasından Kimler Yararlanmaktadır ?

Vefat etmiş olan sigortalı kişilerin yakınlarına cenaze yardım parasının ödenebilmesi adına, vefat eden sigortalının kanunda belirtilmekte olan gerekli şartları taşıyor olması durumu mevcuttur.

Cenaze yardım parasının kimlere verilir kısmında ise :

 • İş kazası ya da meslek hastalığı sonrasında ölen kişilerin yakınlarına verilmektedir.
 • En az 360 gün için malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortası bildirilmiş iken vefat eden sigortalıların yakınlarına verilmektedir.
 • Sürekli iş göremezlik, malullük ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden sigortalıların yakınlarına verilmektedir.
 • En az olarak 360 gün ile ilgili durumda yaşlılık, malullük veya ölüm sigortası bildirilmiş olan durumda ise, vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze ödeneği ödenebilmesi üzerine  vefat eden kişinin ölüm tarihinde de sigortalı olması şartı aranması söz konusu değildir.

cenaze yardim parasi sorgulama 1 - Cenaze Parası Nasıl Alınır - Cenaze Yardım Parası - Ölüm Parası 2022-2023

Cenaze Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır ?

Vefat eden sigortalı kişilerin hak sahibi yakınları, cenaze yardım parası dahilinde Sosyal Güvenlik il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik merkezine gitmek suretiyle başvuruda bulunabilmektedirler.

Söz konusu kişilerin başvuru sırasında cenaze ödeneği olan başvuru formunu mutlaka yanlarında götürmeleri gerekmektedir. 

Vefat eden kişinin ölüm tarihinin ise nüfus kütüğüne henüz işlenmediği durumlarda ise hak sahibi yakınların vefat eden kişiye ait olan ölüm belgesini, ilgili kurumlardan alarak, bu belgeyi de teslim etmeleri istenmektedir.

Hem ölüm belgesi hem de cenaze ödeneği başvuru formunda ise vefat eden kişinin ölüm tarihinin yer alması şartı da aranması söz konusudur.

Vefat eden sigortalının hak sahibi olarak bilinen yakınları cenaze ödeneğine dair tüm tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde başvuruda bulunabilmektedirler.

5 yıllık zaman dilimi dolduğu takdirde ise cenaze yardım parası alabilme hakkı, zaman aşımına uğramış olarak sayılmaktadır. Bu durumda hak sahipleri, artık cenaze ödeneğinden yararlanamamaktadır.

2022 yılı için yapılan düzenlemede son haliyle;

 • SSK veya  Bağkur’lu iken ölen kişinin yakınlarına 918 TL ödeme gerçekleştirilmektedir.
 • Emekli Sandığı’na tabi iken ölen kişinin hak sahibi yakınlarına ise 3416 TL
 • cenaze yardım parası ödenmesi söz konusudur.
 • Cenaze Yardım Parası Sorgulama Hakkında 
 • Cenaze ödeneği başvurusu sorgulama işlemi ile ilgili olarak; e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilmesi mümkündür.
 • Hak sahibi olan kişiler; SGK resmi internet sitesi vasıtasıyla da cenaze yardım parası başvurularının kabul edilip edilmediği ile ilgili olarak kolaylıkla sorgulama yapabilmektedirler.
 • Aynı zamanda ihtiyaç sahibi kişiler, ALO170 SGK Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezi hattını arayarak, yetkili kişilerden başvuru sonuçlarına dair bilgi edinebilme olanağına sahiptirler.
 • Hak sahipleri, ALO170 hattını arayarak, başvuru şartları ile birlikte, başvuru adına gerekli belgelere, cenaze yardımı alıp alamayacakları konusunda da detaylıca bilgi edinebilmektedirler.

TC NO ile Cenaze Yardımı Sorgulama 

TC NO ve e-devlet şifre bilgileriniz neticesinde kolaylıkla e-devlet sistemi kullanılarak, cenaze ödeneği başvurunuzun kabul edilip edilmediğini öğrenebilmeniz söz konusudur.

Cenaze Ödeneği Başvuru Formu Nereden Alınmaktadır ?

Hak sahibi kişiler; başvuru sırasında mutlaka teslim etmeleri gerekmekte olan cenaze ödeneği başvuru formu ile ilgili olarak, vefat eden kişinin mevcut ikametgahının bulunduğu bölgedeki muhtarlıktan alabilmektedirler.

Ölüm yardım parası başvuru formunun mutlaka doğru ve eksiksiz olarak hak sahibi tarafından doldurularak, muhtar tarafından onaylanmış ve imzalanmış olması gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

Muhtar tarafından onaylanmamış ya da imzalanmamış olarak bulunan başvuru formlarının ise herhangi bir geçerliliği söz konusu olmamaktadır.

Cenaze Ödeneği Nedir?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

 

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

 

Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, “2022 yılı için cenaze ödeneği miktarı 1250,00 TL’dir.”

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2022 yılı için 4.473,46 TL’dir. 

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Cenaze Yardım Parası Kimlere Verilmez ?

Cenaze yardım parasından kimlerin yararlanamayacağı ile ilgili olarak :

 • Bakmakla yükümlü olduğu kişi vefat edenler yararlanamamaktadır.
 • Emekli Sandığı’ndan dul ya da yetim aylığı alırken vefat eden sigortalının hak sahibi yakınları da yararlanamamaktadır.
 • Yukarıda belirtmiş olduğumuz gruba dahil olan kişilerin cenaze ödeneği alma şansları maalesef bulunmamaktadır.

Cenaze Yardım Parası Hangi Bankaya Yatırılmaktadır ?

Cenaze yardım parası, hak sahibi olan kişinin Ziraat Bankası hesabına yatırılmaktadır. Söz konusu kişiler, kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmek suretiyle, kendilerine yatırılmakta olan cenaze yardım parasını çekebilmektedirler.

Cenaze Yardımı Parası İçin Gerekli Şartları Hakkında

Cenaze yardım parasının her sene TÜİK tarafından açıklanmakta olan enflasyon verilerine göre değişkenlik göstermesi söz konusudur. 2022 yılına dair TÜİK açıklamasının ardından  ise açıklanan cenaze yardım parası 917 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze yardım parası adına başvuruyu cenaze işlemlerini tamamlamalarının ardından vefat eden kişinin yakını tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir. Vefat eden kişinin ölüm tarihinden bugüne dek 5 yıl kadar başvuru süresi bulunmaktadır. 5 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 5 yıl içerisinde başvuru yapılmaması halinde hak kaybı yaşanmaktadır.

Oy Verin !

Yardım Habercisi

Devlet yardımları, belediye yardımları ve yardım yapan dernekler hakkında zengin makale ve haber paylaşımları yapıyorum...

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. Merhaba ben HÜSEYİN. Karaman Belediyesi sosyal destek yardımları konusunda yardım başvurusu yapmak istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?

 2. Giresun merkezden ben ZEHRA BETÜL. selam arkadaşlar web siten süper ötesi hoşuma gitti, teraziye tıkladım 28-06-2022 17:49:25

 3. Merhaba ben BERAAT. İzmir Belediyesi sosyal destek yardımları konusunda yardım başvurusu yapmak istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu