E-DevletYardım Haberleri

Devlet Elektrik Yardımı Nedir? Neden Kesilir?

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olacak şekilde gerçekleştirilen sosyal yardımlardan biri olarak bilinmelidir elektrik yardımı; elektrik faturalarını ödemekte zorlanan kişilere umut olması ile büyük destek sağlamaktadır.

Düzenli olarak işi ve geliri bulunmayan, ailesini geçindirmek konusunda zorlanan ve aylık elektrik faturalarını ödeme noktasında maddi yetersizliğe düşmekte olan kişilere yapılan elektrik yardımı neticesinde vatandaşlar; elektriklerinin kesilmesi durumundan da kurtulmuş olmaktadırlar.

Söz konusu elektrik yardımı; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı bulunan ve sosyal yardımlardan faydalanmakta olan kişilere herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın direk olarak vakıf tarafından yapılması ile bilinmektedir.

Elektrik Desteği Yardımı Ne Demektir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve dar gelirli vatandaşlara yapılmakta olan elektrik yardımı;  Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı çerçevesinde yapılması ile bilinir. Gerçekleştirilen yardım kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı bulunan ihtiyaç sahipleri; PTT şubelerine elektrik faturalarını ödemek amacı güderek, gittikleri zaman indirimli fiyatlardan yararlanabilmeleri adına basamak olmaktadır.

Bu durumda kişinin vakıf kaydının olması ve vakıftan sosyal yardım alıyor olması, elektrik desteği alması için yeterli olarak görülmektedir.

Bakınız: Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır 2022-2023

elektrik faturasi yardimi nasil alinir 2022 2023 yardimbasvuru net - Devlet Elektrik Yardımı Nedir? Neden Kesilir?

Elektrik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır ?

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar; elektrik desteği kapsamında, herhangi bir başvuru yapmadan alabilme olanağına sahiptirler. 

Vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kayıtlarının bulunması, vakıf mütevelli heyeti tarafından ‘ihtiyaç sahibi’ olarak tespit edilmiş olmaları ve sosyal yardım alıyor olmaları, elektrik indirimden faydalanmaları konusunda olanak sağlamaktadır.

Henüz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaydı bulunmayanlar ve daha önce sosyal yardım almayanlar ise elektrik desteğinden maalesef faydalanamazlar.

Elektrik Yardımı Başvuru Sorgulaması Hakkında

Elektrik yardımı alıp alamayacağınız hakkında detaylı bilgi edinmek üzerine ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarından birini arayabilir ve gerekli desteği sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra elektrik faturanızı ödemek üzere PTT şubesine gittiğiniz takdirde, burada çalışan kişiden bilgi alabilmeniz mümkündür. Alternatif olarak da vakıf hane kaydınızın bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını arayabilir ve konu ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz.

PTT Elektrik Yardımı Başvurusu Hakkında

Elektrik yardımı alma hakkı bulunan yoksul ve ihtiyaç sahipleri, ancak elektrik faturalarını PTT şubeleri aracılığıyla ödedikleri durumda bu haklarını kullanabilme olanağına sahiptirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi PTT şubesine gitmek suretiyle , elektrik yardımı alma hakkınız olup olmadığını öğrenebilmeniz mümkündür.

elektrik yardimi fatura destegi basvurusu 1 - Devlet Elektrik Yardımı Nedir? Neden Kesilir?

PTT Elektrik Yardımı Ne Kadardır?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından PTT işbirliği aracılığı ile ihtiyaç sahipleri adına gerçekleştirilen PTT elektrik yardımı miktarı; ailedeki kişi sayısına göre değişiklik gösterebilir durumdadır.

1-2 kişilik aileler adına 75 KW, 2-3 kişilik aileler adına 100 KW, 3-4 kişilik aileler adına 125 KW, 5 ve üstü kişilik aileler adına 150 KW elektrik yardımı yapılması söz konusudur. Bu durumda söz konusu olan mevcut 2022 yılı baz alınarak, 150 KW; ortalama 80 TL’ye denk gelmektedir. Şöyle ki; 5 kişilik bir aile olarak, 300 TL olan elektrik faturasını ödemek üzere PTT şubesine gidildiği takdirde indirimli olarak 220 TL ödemiş olmaktadır.

Elektrik Yardımı Nakit Olarak Alınabilir mi?

Elektrik yardımı, nakit olarak maalesef alınamamaktadır. Yardım, elektrik fatura tutarında indirim şeklinde yapılarak uygulanmaktadır.

Elektrik Yardımı Kimlere Yapılmaktadır ?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti gereğince, ihtiyaç sahibi olarak onaylanmakta olan ve kendisine sosyal yardım yapılması kararlaştırılmış olan kişiler, elektrik yardımı alabilmektedirler.

Bu durumda şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı, SED yardımı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı, silikozis aylığı, tüberküloz aylığı, SSPE aylığı, yakacak yardımı, gıda ve erzak yardımı, eğitim ve burs yardımı gibi pek çok sosyal yardımlardan faydalanmakta olan ihtiyaç sahibi kişiler, başvuru gerekmeksizin elektrik yardımı alabilmektedirler.

Eşi vefat etmiş olan dul kadınlar, engelliler, kronik hastalar, işsiz ve gelirsizler, dar gelirliler, afetzedeler, kimsesizler ve düşkünler; kısacası toplumun muhtaç ve yoksul kesimi, elektrik yardımından faydalanabilir durumdadır. Bu durum onlar için de bir fırsat olarak değerlendirilebilmektedir.

Düzenli bir geliri ve işi olmasına karşın, muhtaçlık sınırının altında yaşayan kişiler, hane halkı kişi başı aylık ortalama kazancı asgari ücretin 1/3’ünü aşmayanlar olarak düşünürsek, onlar için de elektrik yardımı yapılabilmesi söz konusudur.

Eşi vefat etmiş olan ve herhangi mevcut bir geliri olmayan dul kadınlara yapılan elektrik yardımı konusunda, bu kişinin işe girmesi ya da tekrar evlenmesi halinde sona erdiğini belirtmek isteriz.

Başından deprem, yangın, sel gibi doğal afetler veya  kazalar geçmekte olan, bu sebeple de işini kaybetmiş olan ve ailesine bakamayacak duruma gelen kişilerin mağduriyetleri göz önünde bulundurulduğunda, ortadan kalktığı vakitte  kendilerini maddi anlamda toparladıkları anda bu kişilere yapılan yardımlar kesilmektedir. Hak sahibi olan ihtiyaç sahibi kişinin vefat etmesi durumunda da yardımlar sona ermektedir.

Kişinin sosyal yardım almakta olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına haber vermeksizin, farklı bir şehre taşınması olarak nitelendirilen, ikametgah değişikliği durumunda da elektrik yardımı kesildiğini belirtmek isteriz. Aynı şehir içerisinde gerçekleştirilen adres değişikliklerinde , söz konusu yardım kesilmezken, söz konusu şehir değişikliği olduğu durumlarda ise kişiye yapılan elektrik yardımının yanında diğer yardımlar da durdurularak süreç devam etmektedir.

Kişinin tekrar elektrik yardımı veya diğer sosyal yardımlardan alabilmesi adına, yeni ikametgah adresindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerekmektedir. Küçük bir not ile hatırlatma yapmak isteriz ki ; Muhtaçlığı ortadan kalkmasına karşın, elektrik yardımı ve diğer yardımları almaya devam etmekte olan, bu durumun fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar. Bu ciddi bir suç olarak nitelendirilmektedir.

Bu durumda ise, söz konusu olan kişilerin aldıkları tüm sosyal yardımları güncel faizleriyle birlikte vakfa geri ödemeleri gerekmektedir. Ödeme yapmayanlar hakkında ise dava açılarak tutar geri talep edilmektedir.

Elektik Yardımı Kesilir Mi?

Elektrik yardımı kesilir mi? ve elektrik yardımı kesildi mi gibi pek çok kafa karıştıran sorulara cevap vermek gerekirse, elektrik faturasız yardımı düzenli olarak yapılan yardımlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Fakat, aldığınız sosyal yardımlarda kesintisi olması durumu, gerekli incelemelerde maddi durumunuzun düzelmesi halinde, yardım kesilmesi söz konusudur. Elektrik yardımı aldığınız durumların ortadan kalkması halinde, tarafınıza gerçekleştirilmiş olan fatura desteği kesintiye uğramaktadır.

Elektrik Yardımı Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı bulunmakta olan ihtiyaç sahiplerinin elektrik yardımı almak üzere, ekstra bir başvuru yapmaları gerekmediği konusuna yukarıda değinmiştik. Bu duruma göre, henüz vakıf kaydı bulunmayanların ve elektrik yardımı başta olmak üzere diğer vakıf yardımlarından faydalanmayı düşünen kişilerinse, öncelikle vakfa bizzat giderek, vakıf hane kayıt formu doldurmaları talep edilmektedir.

 • Vakıf kaydı sırasında kişiden talep edilen belgeler ise;
 • TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi talep edilmektedir.
 • Aileye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği talep edilmektedir.
 • İkametgah belgesi talep edilmektedir.
 • Gelir belgesi talep edilmektedir.
 • Mal beyanına dair belgeler talep edilmektedir.
 • Engelliler için 2022 engelli raporu talep edilmektedir.
 • Kronik hastalar için sağlık kurulu raporu talep edilmektedir.
 • Dul kadınlar için vefat eden eşlerine dair ölüm belgesi talep edilmektedir.
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi talep edilmektedir.

Üzerine kayıtlı olan değerli menkulü veya gayrimenkulü bulunan kişiler, hiçbir şekilde elektrik desteği ve diğer sosyal yardımlardan faydalanamamaktadırlar.

Bu sebeple de başvuru sırasında, başvuru sahiplerinin gelir belgesi ve mal beyanlarına dair söz konusu belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kişinin özel durumu göz önüne alınarak, yukarıdaki belgelere ek belgeler de talep edebilir seviyededirler.

Oy Verin !

Yardım Habercisi

Devlet yardımları, belediye yardımları ve yardım yapan dernekler hakkında zengin makale ve haber paylaşımları yapıyorum...

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Balıkesir merkezden ben ORHAN. Selamlar paylaşımın vallaha billaha çok güzel, facebookta paylaştım 25-06-2022 11:28:53

 2. Merhabalar. Şanlıurfa Belediyesi fatura yardımı yapıyor mu. Durumumuz çok kötü bu konuda yardım almak istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu