E-DevletYardım Haberleri

Hamile Yardımı Nedir? Gebelik Yardımı Başvurusu Gebe Yardımı 2022-2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından anne adayları olarak, hamile kadınlara verilmek amacı ile yapılmakta olan şartlı gebelik yardımı neticesinde annelerin rutin sağlık kontrolleri ile ilgili olarak düzenli bir şekilde gidebilmeleri amaçlanmaktadır. Söz konusu annenin hamilelik süreci kapsamında daha rahat atlatabilmesine yardımcı olmak amacı ile gebelik yardımı neticesinde anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi de desteklenmiş olmaktadır.

Yoksul ve işsiz olduğu belirlenen anne adaylarının düzenli olarak alabilecekleri gebelik parası olarak, yalnızca belirli şartları karşılayan kişilere verilmesi söz konusudur.

Gebelik Yardımı Ne Demektir?

Anne adaylarının gebeliğinin başlangıç sayıldığı tarihte, lohusalığın bitişine kadar alabileceklerinin mümkün olduğu gebelik parası, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmekte olan günlerde sağlık kontrollerine gitmekte olan, takiplerini düzenli şekilde yaptıran annelere verilmekte olan yardım parasını olarak bilinmektedir.

Belirtilen gebelik yardımı; gebe kadınlara en fazla 9 ay boyunca verilmesi ile bilinmektedir. Bu durumda anne adaylarının, 9 ay boyunca kendileri adına PTT hesaplarına yatırılmakta olan gebelik parasını çekebilmeleri söz konusudur. Gerçekleştirilen gebelik yardımı ile anneler, hem kendilerinin hem de bebekleri için  gebelikleri boyunca sağlık kontrollerini yaptırabilme şansına sahip olabilmektedirler.

2022 Yılı Gebelik Yardımı Ne Kadar ?

Anne adaylarına gebelikleri süresince sağlık kontrollerine düzenli olarak gitmeleri şartıyla aylık 45 TL ödeme yapılmaktadır. Anne adayları; doğumun hastanede gerçekleşmiş olması durumunda ise tek seferli olmak üzere, 100 TL şartlı doğum yardımı alabilmektedirler.

Lohusalık döneminde ise sağlık kontrollerini aksatmamış olan annelere iki sefer olarak 45 TL , toplamda 90 TL ödeme yapılması söz konusudur. 2022 yılında gebelik yardım parasının ise 35 TL’den 45 TL’ye çıkarıldığını belirtmek isteriz

sartli gebelik yardimi nedir - Hamile Yardımı Nedir? Gebelik Yardımı Başvurusu Gebe Yardımı 2022-2023

Şartlı Gebelik Parası Kimlere Verilmektedir?

Şartlı gebelik yardımı; muhtaç ve yoksul yani ihtiyaç sahibi annelere ve anne adaylarına yapılması söz konusudur.

Şartlı gebelik yardımına başvuru şartları ise :

 • Annenin ve eşinin düzenli ve sigortalı bir işinin olmaması gerekmektedir.
 • Anne adayının şartlı gebelik yardımına hamilelik süresi içerisinde yani doğum gerçekleşmeden önce başvurmuş olması gerekmektedir.
 • Başvurunun yapıldığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının başvuru sahibinin ihtiyaç sahibi olduğunu onaylaması gerekmektedir.
 • Anne adayının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık kontrollerine gitmesi gerekmektedir.
 • Hanede bulunan sigortalı çalışanın olması durumunda söz konusu anne adayı, gebelik yardım parasını alamama durumu vardır.
 • Aynı zamanda da annenin veya eşinin üzerine kayıtlı olarak bilinen değerli bir menkulünün ve gayrimenkulünün de bulunmaması gerekmesi önemli şartlar arasında yer almaktadır.
 • Yukarıdaki şartları tam anlamıyla taşımakta olan ihtiyaç sahibi kişiler; vakıf mütevelli heyetinin başvuruyu onaylaması durumunun ardından gebelik yardım parası alabilmektedirler.

Şartlı Gebelik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Gebelik yardım parasına başvuruda bulunmak isteyen anne adaylarının, mevcut olan ikametgahlarının bulunduğu bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına şahsen gitmeleri gerekmektedir.

Daha önceleri vakıf kaydı bulunmamış olan kişilerin öncelikli olarak kayıtlarını gerçekleştirmelerinin, kısacası sosyal yardım başvuru formu doldurmaları gerekmesi söz konusudur.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmek suretiyle, şartlı gebelik yardımının yanında, şartlı sağlık ve eğitim yardımı, gıda ve erzak yardımı, para yardımı olarak çeşitli yardımları  vakıflar tarafından muhtaç aileler düşünülerek yapılan diğer tüm yardımlara da başvuruda bulunabilmektedirler.

Şartlı gebelik yardımına ve başvuru şartlarına ait olarak ayrıntılı bilgi edinmek üzerine ALO183 veya ALO144 sosyal dayanışma hatlarından birini arayarak detaylı. Bilgi sahibi olabilmeniz mümkündür.

Şartlı Gebelik Yardımı Hangi Hallerde Sonlandırılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak anneler için yapılmakta olan şartlı gebelik yardımı, bazı durumlar sonrasında süreli veya süresiz olarak Bakanlık tarafından kesilebilme durumuna sahiptir.

Şartlı gebelik yardımının sona erdiği durumlar ise :

 • Hak sahibi annenin vefatı söz konusu olursa sona ermektedir.
 • Yardım alan hak sahibinin yardım aldığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına haber vermeden başka bir adrese taşınması yani ikametgahını değiştirmesi durumunda sona ermektedir.
 • Yukarıdaki iki durumdan herhangi biri söz konusu olduğu takdirde anneye yapılmakta olan gebelik parası ödemeleri, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik bir şekilde feshedilmesi mümkündür.
 • İkametgah değişikliği yapmakta olan anne adayı, bu durumda ikametgah değişikliğinden ardından en fazla bir ay içerisinde vakfa bildirmek suretiyle , gebelik yardımı almaya devam edebilme olacağına sahiptir.
 • Doğum takibinin Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne girilmemiş olduğu hallerde gebelik başlangıç tarihinin üzerinden 52 hafta geçmiş olması gerekmektedir.
 • Doğum takibinin Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne girilmiş olduğu hallerde gebelik başlangıç tarihinin üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekmektedir.
 • Hak sahibi annenin sosyal güvencesinin olduğunun daha sonradan vakıf mütevelli heyeti tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
 • Hak sahibi anne adayının muhtaçlığının ortadan kalkması gerekmektedir.
 • Anne adayının sağlık kontrollerine gitmemesi ya da sağlık kontrollerini aksatması gerekmektedir.
 • Anne adayının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Anne adayının evli olması gerekmektedir.

Gebelik Parası Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanmaktadır ?

Vakıf mütevelli heyeti ile ilgili olarak;  yardım başvurularını değerlendirmesinin ardından ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği ailelere yardım etmesi söz konusudur.

Bu aşamada başvuru sahibi anne adaylarının başvuru formunda paylaşmış oldukları bilgileri ve yardım parası alabilmek üzerine teslim ettikleri belgeleri incelemektedirler. Düzenli bir işi ve SGK güvencesi bulunmayan kişilerin başvurularını kabul etmektedir.

Şartlı Gebelik Yardımı Başvuru Formu Hakkında 

Tüm hamile anne adaylarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına  dair şartlı gebelik yardımına başvurmak adına gittiklerinde mutlaka başvuru formu doldurmaları gerektiğini belirtmek isteriz.

Daha öncesinde ise sosyal yardımlardan yararlanmamış olarak bilinen,  ilk kez bir sosyal yardıma başvuran annelerin ise öncelikle Hane Başvuru Kayıt Formu doldurmaları gerekerek süreç devam etmektedir.

Hane Başvuru Kayıt formunu doldurmakta olan  kişiler; şartlı gebelik yardımının yanında diğer yardımlara da başvurabilme olacağına sahiptirler.

Bu formda ise anneye mesleğine, aylık gelirine, hane toplam gelirine, mülkiyet durumuna yönelik bazı sorular yöneltilerek kişi hakkında genel bilgi edinilmesi söz konusudur.

Bu sorular doğrultusunda vakıf mütevelli heyeti; ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek ilerler. Bu sebeple de başvuru sahibinin formda mutlaka doğru bilgiler paylaşması, yanlış bilgi vermekten kaçınması gerekmesi oldukça önemlidir.

Sadece yardım almak üzere yanlış bilgiler veren, örneğin, sigortalı işi olmasına rağmen kendini sigortasız gösteren kişiler adına yapılmakta olan yardımlar daha sonra durumun vakıf tarafından fark edilmesi halinde kesintiye uğramaktadır. Aynı zamanda kişiye yapılmakta olan yardımlar, güncel faizleriyle de geri talep edilmesi söz konusudur.

e devlet hamile yardimi basvurusu - Hamile Yardımı Nedir? Gebelik Yardımı Başvurusu Gebe Yardımı 2022-2023

E-Devlet Hamilelik Yardım Başvurusu 

Hamilelik parasına maalesef ki e-devlet üzerinden başvuru yapılamamaktadır. Anne adaylarının başvuru adına mutlaka sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeleri gerekmesi söz konusudur. Fakat sorgulama işlemi daha da önce bahsettiğimiz üzere, e-devlet üzerinden yapılabilmesi söz konusudur.

Gebelik Yardımı için Gerekli Evraklar Nelerdir? 

Gebelik yardımına başvuruda bulunan kişilerin şayet daha önce vakıf kayıtları bulunması söz konusu değilse, vakıf kaydı üzerine gerekli birtakım belgeleri vakfa götürmeleri mümkündür.

Gebelik yardımı başvurusu için gerekli belgeler ise :

 • TC kimlik no nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi gerekmektedir.
 • İkametgah belgesi gerekmektedir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
 • Kira sözleşmesi gerekmektedir.
 • Annenin ve hanedeki diğer kişilerin işsiz olduklarını gösteren ve SGK’dan alınması gereken belgeler gerekmektedir.
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi gerekmektedir.
 • Yeni doğum yapmış anneler için bebeklerine ait kimlik kartı gerekmektedir.
 • Talep edilen belgeler; annenin özel durumuna göre de değişkenlik göstermektedir.
5/5 - (1 vote)

Yardım Habercisi

Devlet yardımları, belediye yardımları ve yardım yapan dernekler hakkında zengin makale ve haber paylaşımları yapıyorum...

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. Merhaba Siirt Belediyesi yardım kartı başvurusu yapmak istiyorum. Yardım kartı konularında bulamadım bana yazabilir misiniz.?

 2. Merhaba ismim ABDULLAH Hamile Yardımı Nedir? Gebelik Yardımı Başvurusu Gebe Yardımı 2022-2023 konusunda detaylı bilgi istiyorum. Bir de eğer mümkünse Osmaniye merkez belediye tarafından yapılan yardımları konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

 3. Merhaba ben TUBA. Bitlis Belediyesi sosyal destek yardımları konusunda yardım başvurusu yapmak istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu