E-DevletYardım Haberleri

Hane Yardımı Ne Zaman Verilir? Kaç Ayda Bir Hane Yardımı Alınır ? 2022-2023

Ülkemizde bulunan yoksul ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyeler, vakıflar, dernekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlar tarafından yapılmakta olan, hane yardımları neticesinde asgari ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta olan aileler; içerisinde bulundukları maddi zorlukları daha kolay bir şekilde atlatabilmektedirler. Gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı, para yardımı, giysi ve mobilya yardımı gibi hanelere, bilinen tabirle ailelere yönelik olarak gerçekleştirilen yardımlara muhtaç ve yoksul aileler başvuruda bulunabilmektedirler.

Aile yardımlarına başvurmayı düşünen ihtiyaç sahibi kişiler; söz konusu yardımları ne kadar sıklıkla alabileceklerini de merak etmektedirler.

hane yardimi nedir hane yardimi nasil alinir 1 - Hane Yardımı Ne Zaman Verilir? Kaç Ayda Bir Hane Yardımı Alınır ? 2022-2023

Hane Yardımı Nedir?

Gıda ve erzak yardımı, kömür ve odun yardımı gibi sadece yardım başvurusu kabul edilmekte olan, hak sahibinin değil de onunla birlikte yaşamakta olan evde ikamet etmesi ile bilinen diğer aile bireylerinin de yararlanabilmelerinin mümkün olduğu sosyal yardım türlerine hane yardımı ismi verilmektedir. Buna örnek olarak : belediyeler tarafından gerçekleştirilen gıda ve erzak yardımları ise; ortalama 4 kişilik bir ailenin 1 aylık beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak gıdalardan oluşmaktadır.

Gıda ve erzak paketlerinde ise yağ, bulgur, makarna, peynir gibi temelde aile bireylerinin sağlıklı bir şekilde beslenebilmelerine dair destek oluşturan malzemeler bulunmaktadır.

Haneler adına yapılan yakacak yardımı dahilinde ailelerin kış aylarında ısınabilmeleri, soğuktan ve hastalıklardan korunabilmeleri amaç edinilmektedir. Kısaca belirtmek gerekise, aile bireyleri adına yapılan hane yardımlarından yalnızca başvuru sahibi değil, aile bireyleri de kazanım sağlamış olmaktadırlar.

Hane Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır ?

Hane yardımı başvurularınızı nasıl yapacağınız kısmı, başvuracağınız yardım türüne ve kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Belediyelerin gıda ve erzak yardımı, kömür ve odun yardımı, para yardımı, eşya yardımı, giysi yardımı gibi mevcut hane yardımlarına bulunduğunuz ikametgahınızın olduğu yerde belirtilen belediyeye gitmek suretiyle ve burada sosyal yardım başvuru formu doldurarak ya da tamamen e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilmeniz mümkündür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına başvurmanız adına ikametgahınızın mevcut bulunduğu, oturduğunuz yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeniz ve burada öncelikle kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.

Bakanlık tarafından pandemi sürecinde gerçekleştirilen sosyal destek yardımı anlamında, pandemi yardım parasına ise e-devlet üzerinden başvurabilmeniz söz konusudur.

Aylık kazancınız 5000 TL üstünde olsa dahi, siz 1100 TL pandemi yardımından faydalanabilmektesiniz. TC Vakıflar Genel Müdürlüğü, hanelere yönelik olarak kuru gıda yardımı, aşevi yardımı gibi yardımlar gerçekleştirmektedirler. Muhtaç ve geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise fakirlik maaşı bağlanarak gerekli destek sağlanmaktadır. Fakirlik maaşından ise engelli ve gelirsiz bireyler, gelirsiz dul kadınlar, yetim ve öksüzler ile 65 yaş üstü gelirsiz yaşlılar faydalanabilir durumdadır. Bu da pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşlar için güzel bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

hane yardimi nasil ve nereden alinir 1 - Hane Yardımı Ne Zaman Verilir? Kaç Ayda Bir Hane Yardımı Alınır ? 2022-2023

Hane Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Kurumlara gıda, yakacak, giysi, para yardımı gibi yardımlara başvuruda bulunan kişilerden birtakım belgeler talep edilmektedir. Talep edilmekte olan bu belgeler; başvurulan sosyal yardım türüne ve başvurulan kuruma göre değişkenlik göstermektedir.

Talep edilen en önemli belgeler ise :

 • TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi talep edilmektedir.
 • Aile bireylerine ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi talep edilmektedir.
 • İkametgah belgesi talep edilmektedir.
 • Aile bireylerine dair vukuatlı nüfus kayıt örnekleri talep edilmektedir.
 • Kiralık evde oturan aileler için kira sözleşmesi talep edilmektedir.
 • Aile bireylerine ait gelir belgesi talep edilmektedir.
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi talep edilmektedir.
 • Mal beyanı talep edilmektedir.
 • Engelli bireyler için 2022 sağlık kurulu raporu talep edilmektedir.
 • Kronik hastalar için sağlık kurulu raporu talep edilmektedir.
 • Afetzedeler için bilirkişi raporu talep edilmektedir.
 • Öğrenciler için öğrenci belgesi talep edilmektedir.

Başvurulan kurumlar; başvuru gerçekleştiren ihtiyaç sahibinden farklı belgeler de talep edebilmektedir.

Dul kadınların kendileri ve çocukları adına, aile yardımı alabilmelerine dair, eşlerine ait ölüm belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

Hane Yardımı Başvuru Formu Nasıl Doldurulur ? 

Kurumlara hane yardımı almak üzere başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin, doldurmaları gereken aile yardımı başvuru formunda ise kişiye aylık kazancına, hane halkı toplam aylık kazancına, hanedeki kişi sayısına, hanedeki çalışan kişi sayısına, hanede sigortalı çalışan olup olmadığına  kadar pek çok sorular sorulmaktadır.

Aynı zamanda da kişilerin ve ailelerinin ihtiyaç sahibi  ve muhtaç olup olmadıklarını tespit etmek amacı ile, bu kişilere aylık hane giderlerine yönelik sorular da sorularak durumu hakkında bilgi edinilmeye çalışılması söz konusudur.

Belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve diğer kurumlar; ailelere hane yardımını gerçekleştirmeden önce başvuru formunda bulunan başvuru sahibinin sorulara verdiği yanıtları incelemektedir.

Bu sebeple de kişilerin aile halkı başvuru ve talep formu kısmında mutlaka ailelerine, gelir ve giderlerine dair doğru bilgiler paylaşmaları gerekmesi önemle rica olunur.

Söz konusu Kurumlar; karar aşamasına geldiklerinde, başvuru formunun yanında başvuru sahibi tarafından teslim edilen belgeleri de incelemeye almaktadırlar.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında bulunan vakıf mütevelli heyeti; hertürlü belediyelerde ise belediye değerlendirme kurulu tarafından başvurular, değerlendirilmeye alınmaktadır.

Kimlere yardım edileceğine ait karar verilme aşamasında, üyelerin salt çoğunluğu dikkate alınarak hareket edilmesi söz konusudur.

Daha sonra ise söz konusu kurumlar, yardım edecekleri hanelere ait bir liste hazırlamaktadırlar.

Sosyal yardım almak üzere söz konusu olan çeşitli kurumları yanıltan, başvuru formunda yanlış bilgiler paylaşmakta olan, kurumlara sahte belgeler teslim ederek, sosyal yardım almaya hak kazanmakta olan kişiler; daha sonra da bu durum fark edildiği takdirde cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar.

Ceza olarak ise, yanıltmaya çalışan bu kişilerin aldıkları tüm hane yardımlarının güncel nakdi karşılıklarını ise, faizleriyle birlikte yardım aldıkları kuruma geri ödemeleri gerekmektedir. Ceza ödemeye yanaşmayan kişiler hakkında ise dava açılarak süreç devam etmektedir. Aynı şekilde muhtaçlığı ortadan kalkmasına karşın, bu duruma dair yardım alınan kuruma haber vermesi söz konusu olmayan, hane yardımı almaya devam eden kişiler de suç işlemiş olarak kabul edilerek bu doğrultuda işlemler devam eder.

Söz konusu olan bu kişilerin de para yardımı, gıda yardımı gibi almış oldukları tüm yardımları faizleriyle kuruma iade etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Bakınız: Hane Yardımı Nedir? Hane Yarımını Başvuru ve Sonuçları

Hane Yardımı Nasıl Alınmaktadır ?

Kurumlara hane yardımı başvurusunda bulunmuş olan kişilerin yardım alabilmeleri adına, başvuru şartlarını taşıyor olmaları ve başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde zamanında yardım almayı planladıkları kuruma teslim etmeleri söz konusudur. Bu husus oldukça önemlidir.

İlk aşamada ise belgeler, kurumlar tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alınmaktadır. Bu aşamada ise belgelerin doğruluğu da araştırılarak incelemeler devam eder.

Söz konusu Kurumlar; hanelere gıda yardımı, para yardımı, yakacak yardımı gibi yardımlar yapmadan önce başvuru sahiplerinin ailelerinin ekonomik durumlarıyla ilgili olarak bilgi edinmek adına, bu kişilerin ikametgah adreslerine bir inceleme komisyonu göndererek ispat yoluna gitmektedirler. Gönderilen bu komisyon; ailelerin maddi durumlarına, yaşam standartlarına ve muhtaçlık seviyelerine ait hazırladıkları raporu kurumlara teslim etmektedir.

Kurumlar; başvuru sahibi tarafından teslim edilen belge, başvuru formu ve inceleme komisyonunun teslim ettiği raporu son olarak inceledikten sonra aile yardımı yapacakları kişileri kararlaştırarak süreci devam ettirmektedirler.

Söz konusu bu süre; genellikle birkaç ay sürüyor olsa da yardım başvurusunun yoğun olduğu dönemlerde  ise başvuruların sonuçlanması ve hak sahiplerinin yardım almaya başlamaları ortalama olarak 5-6 aya kadar uzayabilmektedir.

Hane Yardımı Başvuru Sonucu Öğrenme:

Aile yardımı başvuru sonucu; kurumlar tarafından ortalama birkaç ay içerisinde açıklanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan başvuru sahiplerinin, başvuru sonuçlarından zamanında haberdar olabilmeleri adına başvuru formunda ya da başvuru dilekçesinde adres ve iletişim bilgilerini mutlaka doğru yazmış olmaları ve güncel bilgilerini paylaşmayı da asla unutmamaları gerekmektedir. Hane yardımı başvuru sonuçlarınızı öğrenmek üzere e-devlet kullanarak, başvuru sorgulama işlemini gerçekleştirebilmeniz mümkündür.

5/5 - (1 vote)

Yardım Habercisi

Devlet yardımları, belediye yardımları ve yardım yapan dernekler hakkında zengin makale ve haber paylaşımları yapıyorum...

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. Yardım Habercisi teşekkür ederim yazınız için Hane Yardımı Ne Zaman Verilir? Kaç Ayda Bir Hane Yardımı Alınır ? 2022-2023 konusunda tüm aradığım cevapları buldum.

 2. E-Devlet araştırırken konunuzu gördüm Çanakkale Belediyesi yardımları için bilgi bekliyorum

 3. S.a. Bolu Belediyesi yardımları konusunda arayabileceğim bir numara var mıdır ? Evde yatalak hastam var lütfen bu konuda destek almam lazım.

 4. Kolay gelsin. Site çok işimize yaradı ben de bir şey sormak istiyorum. Mardin Belediyesi süt yardımı yapıyor mu acaba eğer yapıyorsa süt yardımı için nereye başvuru yapmamız gerekiyor.

 5. Merhaba Zonguldak Belediyesi yardım kartı başvurusu yapmak istiyorum. Yardım kartı konularında bulamadım bana yazabilir misiniz.?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu